Naziv projekta:

Nutricionizam u S3: proteinske cerealije, Carpona food d.o.o.

Kratki opis projekta:

Predmet ovog projekta je uvođenje inovacije organizacije za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih funkcionalnih proizvoda. Poduzeće planira kao rezultat ovog projekta lansirati na tržište 5 novih funkcionalnih proizvoda iz segmenta cerealija i grickalica i to: proteinski cornflakes, proteinski flips, proteinski snack, proteinske choco loptice, proteinski choco jastučići. Projekt pridonosi poboljšanju općeg zdravstvenog stanja društva te će dodatno imati korist za društvo i iz aspekta zaštite okoliša.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni cilj odnosno svrha ovog projekta povećati konkurentnost MSP-ova u RH kroz ulaganje u inovaciju organizacije koji će rezultirati proizvodnjom i komercijalizacijom inovativnih funkcionalnih proizvoda na tržište koji je rezultirao inovativnim proizvodom u području nutricionizma, IKT-a i poboljšana zdravlja korisnika kroz proizvodnju i komercijalizaciju proizvoda koji će biti novost za tržište. Projektom će se rezultirati zapošljavanjem 6 novih zaposlenika, porastom prihoda od prodaje za 85,83 % 2 godine nakon završetka projektnih aktivnosti, točnije za 6.281.160,45 kn u 2024. god. te širenje poslovanja na nova tržišta. 

Ukupnu vrijednost i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 8.328.395,80 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.825.876,02 kn

Iznos koji sufinancira EU: 3.740.438,01 kn

Razdoblje provedbe projekta:

01.06.2020. – 01.06.2022.  

Kontakt osobe za više informacija:

Tomislav Vidović, direktor

tomislav@carpona-food.hr

Strukturni fondovi
Konkurentnost i kohezija