Poziv na dostavu ponude objavljena je u sustavu Strukturnih fondova, link na kojoj se nalazi dokumentacija je https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/nutricionizam-u-s3-proteinske-cerealije-carpona-food-d-o-o-3/

ff4-min
s1a-min
Kvaliteta prije svega
Od prvog trenutka kada je kompanija počela sa radom određena je trajna smjernica, kvaliteta prije svega. Tu nema kompromisa. Tržištu ponuditi kvalitetan proizvod, a cjenovno prihvatljiv. I stalna zadaća da se bude inovativan i originalan. Na tim principima gradimo jednu priču koja izlazi iz granica naše države …
Prelistajte naše kataloge
Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by.
vv4-min
vv5-min